Psykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi (PMF) er en spesialgren innen fysioterapi med en egen norsk tradisjon. Man må være fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi på høgskolenivå, for å kunne kalle seg psykomotorisk fysioterapeut.

Ved psykomotorisk fysioterapi er grunntanken at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene.

I psykomotorisk fysioterapi behandling forstås kroppen som bærer av viktige erfaringer og er derfor en vesentlig kilde til selvinnsikt.

Våre tanker og føleleser oppleves og uttrykkes i kroppen. Men livet kan kreve at "det vonde" må skyves bort.

Når pusten holdes og muskulaturen spennes, fortrenges stress, redsel og uro midlertidig. Spenninger som holdes over tid påvirker balansen, pusten og tilgangen til tanker og følelser. Når spenninger ikke reguleres med avspenning utvikles en vanespenning. Denne vanespenningen kan utvikles til kroniske smerter, som endrer kroppsopplevelsen, påvirker selvfølelsen og kroppsbildet.


Målet med psykomotorisk fysioterapi behandling
Vi arbeider ut fra at emosjonell belastning, tidligere sykdommer og ergonomiske forhold gir utslag i vår muskulatur, respirasjon (pust) og i det vegetative nervesystem. PMF har som mål å endre pasientens kroppsholdning og pustemønster, og å påvirke spenningsnivået i kroppen. Vi lærer deg å oppleve kroppen, å oppleve via kroppen og å uttrykke seg gjennom kroppen. Det kan skisseres som å utvikle varhet og kontakt med kroppens signaler og reaksjonsmåter, og å gi deg opplevelse av sammenheng mellom kropp og følelser.
Hvis du vil vite mer om psykomotorisk fysioterapi og om hvordan du vil bli møtt hos oss, kan du trykke deg videre på linkene under:
aaaaaaaaaaaaiii